Algemene Voorwaarden

Disclaimer, copyright en e-mail

Disclaimer

Stadlander besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. Stadlander aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Stadlander behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren.

De website van Stadlander biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Stadlander staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Copyright

© Copyright Stadlander 2018. Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Stadlander en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadlander.

E-mail

De inhoud van de e-mailberichten die door of namens Stadlander worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen.

Stadlander is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Stadlander.

Cookies

Stadlander maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van cookies voor het leveren van een betere beleving, gebruikerservaring en volledige werking van de website. Deze cookies worden gebruikt om de website van Stadlander beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Stadlander maakt gebruik van functionele cookies om haar website goed te laten functioneren en bijvoorbeeld het navigeren en inloggen daarop te vergemakkelijken.

Analytische cookies

Stadlander gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld bijgehouden worden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat inzichtelijk is welke (onderdelen) van de website populair zijn.

Stadlander vraagt uw toestemming voor het gebruik van deze cookies als u op de website komt. Het is daarnaast ook mogelijk om via de instellingen van de internetbrowser op uw computer geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Het weigeren van analytische cookies doet geen afbreuk aan het gebruik van de site van Stadlander.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking cookies

Stadlander maakt geen gebruik van tracking cookies.

Veiligheid

De bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens staan bij Stadlander hoog in het vaandel. Zoals in de Privacyverklaring neergelegd betekent dit (onder meer) dat passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om uw persoonsgegevens te beschermen. Stadlander ziet dit als onderdeel van een goede en verantwoordelijke bedrijfsvoering.

Technische maatregelen

Samen met een internetbureau stelt Stadlander al het mogelijke in het werk om je gegevens te beveiligen. Zo passen we vergaande beveiligingsmethoden en –technieken toe en maken we uitsluitend gebruik van in Europa gevestigde en ISO-gecertificeerde datacentra. De internetverbinding is beveiligd. Deze veilige verbinding is te herkennen aan het hangslotje met beveiligingscertificaat en de https:// in de adresbalk van je browser. Daarnaast laat Stadlander haar website periodiek controleren op beveiligingsrisico’s door een onafhankelijk en gecertificeerd bureau. Voor meer informatie kunt je hier klikken. Ook ten aanzien van de software (applicaties) die door Stadlander worden gebruikt, wordt een hoog beveiligingsniveau gevraagd aan de leveranciers. Hieromtrent worden afspraken vastgelegd, welke periodiek gecontroleerd worden op naleving. Waar nodig worden de maatregelen aangepast aan de nieuwe stand der techniek.

Organisatorische maatregelen

Naast deze technische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens hanteert Stadlander ook organisatorische maatregelen. Daarbij valt te denken aan het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag bij nieuwe medewerkers, de geheimhoudingsverplichting die aan medewerkers wordt opgelegd, het beveiligd printen en een clean desk policy. Ook hierop vinden geregeld controles plaats.

Wat kun je zelf doen?

Van jou als huurder wordt verwacht dat je je computer, en de websites van Stadlander, veilig gebruikt. Dit doe je door je persoonlijke inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim te houden en nooit aan derden te verstrekken. Een medewerker van Stadlander zal je hier ook nooit om vragen. Zorg er daarnaast voor dat je altijd via de knop ‘uitloggen’ je persoonlijke site afsluit, alvorens je computer of mobiele apparatuur af te sluiten. Stadlander adviseert je daarnaast te zorgen voor een goede beveiliging op je computer. Gebruik een recente virusscanner en installeer op tijd de updates. Installeer een firewall die actief is tijdens het gebruik van je computer of mobiele apparatuur. Gebruik een spamfilter voor je e-mail. Installeer de meest recente updates van het besturingssysteem van je computer of mobiele apparatuur en zet de automatische updatefunctie aan. Installeer geen illegale en/of onbekende software. Installeer de meest recente updates van alle software die je gebruikt en zet de automatische updatefunctie aan. Beveilig je draadloze netwerk en controleer met je virusscanner regelmatig op malware.